Всі права захищені

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу групи компаній Agrofusion заборонено.

Знаходячись на веб-сайті www.inagro.ua, ви погоджуєтеся з викладеними нижче умовами користування:

1.      Користування веб-сайтом www.inagro.ua, регулюється даними умовами користування (далі — «Умови користування»), а також чинним законодавством України. Якщо ви не згодні із даними Умовами користування і не приймаєте їх повністю або частково, просимо вас покинути Сайт.

2.      Всі матеріали, розміщені на сайті www.inagro.ua, крім випадків, коли явно вказаний інший власник матеріалів, є власністю групи компаній Agrofusion (далі – Agrofusion). Передрук будь-якої інформації із сайту www.inagro.ua допускається лише за принципом «Без змін» (виключаючи розміри графічних файлів) і лише на сайтах мережі Internet. Agrofusion стежить за дотриманням авторських та інших прав, порушення яких переслідується згідно із законом. Agrofusion забороняє:

  • використовувати Сайт для розміщення або передачі програм, які можуть заподіяти шкоду будь-якій апаратурі, програмному забезпеченню або устаткуванню;
  • використовувати Сайт з метою порушення прав інших осіб, а також обробки персональних даних інших користувачів Сайту;
  • обмежувати або перешкоджати використанню Сайту іншими особами, порушувати роботу Сайту або серверів і мереж, що забезпечують роботу Сайту, а також порушувати вимоги, процедури, правила і норми роботи цих мереж;
  • змінювати, адаптувати, переводити, проводити декомпіляцію, дизасемблювання і реінжінірінг будь-якої частини Сайту.

3.      Відносно даних, що присилаються користувачами на Сайт, Agrofusion дотримується політики конфіденційності відносно інформації, отриманої через інтернет-сайти. Всі інші матеріали, що посилаються на Сайт, окрім Персональної інформації, не вважаються конфіденційними. Електронна пошта і інша кореспонденція не шифрується і не захищається іншим чином. Ви гарантуєте, що вся інформація, що надається вами Адміністрації Сайту, є справжньою, точною і повною. Ви зобов'язалися підтримувати і регулярно оновлювати цю інформацію. Ви погоджуєтеся з тим, що, якщо надана вами інформація виявиться помилковою, неточною, застарілою або неповною, Адміністрація Сайту може відмовити вам у використанні Сайту. В разі розміщення своїх персональних даних або будь-яких інших відомостей в загальнодоступну роботу або інше доступне необмеженому колу осіб призначений для користувача вміст, ви робите це на свій страх і ризик.

4.      Передрук інформації, яка належить Agrofusion, в друкарських засобах масової інформації допускається лише з письмової згоди Адміністрації Сайту. В разі запозичення матеріалів, Agrofusion не несе відповідальності за можливий збиток, понесений особами, які запозичили матеріали, або третьою стороною в результаті використання даних матеріалів.

5.      Agrofusion не несе перед користувачами сайту відповідальність за будь-яку втрату або збитки, понесені останніми в результаті невірного/незаконного користування сайтом.

6.      Сайт може містити посилання на сайти, що належать або керовані третіми особами. Agrofusion не контролює і не відповідає за зміст, правила захисту конфіденційності і безпеку цих сайтів.

7.      Agrofusion має право у будь-який час повністю або частково, на тимчасовій або постійній основі змінювати, припиняти або закривати Сайт, обмежувати на власний вибір доступ до Сайту будь-яким особам. Продовження використання Сайту після таких змін означає, що ви їх приймаєте.

Agrofusion може у будь-який час без попереднього повідомлення вносити зміни в справжні Умови користування за допомогою оновлення даного документа. Рекомендуємо Вам періодично відвідувати дану сторінку і переглядати Умови користування.